Nhân sự: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Họ tên: Trần Thị Thúy Hà

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuyha@ria1.org

Họ tên: Lê Văn Khôi

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc TT, Trưởng phòng Sinh học phân tử

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: lvkhoi@ria1.org

Họ tên: Lê Thị Phượng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02413.842383

Email: ltphuong@ria1.org

Họ tên: Phạm Hồng Nhật

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hongnhat@ria1.org

Họ tên: Vũ Thị Trang

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vttrang@ria1.org

Địa chỉ: 180 Lý Nhân Tông - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Lưu Thị Hà Giang

Học vị: Kỹ sư Công nghệ sinh học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hagiang@ria1.org

Họ tên: Đinh Văn Trung

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dvtrung@ria1.org

Họ tên: Phan Thị Mùi

Học vị: Đại học kế toán

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: phanmui@ria1.org

Họ tên: Đàm Thị Mỹ Chinh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu sinh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0422.165875

Email: dammychinh@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Biên Thùy

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3866759

Email: ntbthuy@ria1.org

<Đầu 1 2 Cuối>