Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Mô tả loài cá mới thuộc giống Silurus Linnaeus, 1758, (Siluridae, Siluriformes) được phát hiển ở các tỉnh phía bắc Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ISBN: 1859-0004
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương*
Số tạp chí: Tập 13 số 1
Trang: 65-75
Đường link url: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=92
Mô tả một loài cá mới trong giống Anabas Cloquest, 1816 được phát hiện ở Ninh Bình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân, Nguyễn Thị Diệu Phương*
Số tạp chí: Số 21 năm 2015
Trang: 87-93
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-21-2015-71/
Mô tả ba loài cá mới thuộc giống Spinibarbus (họ Cyprinidae, bộ Cyprininformes) được phát hiện ở tỉnh Quảng Trị
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Đỗ Văn Thịnh, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Thị Diệu Phương
Số tạp chí: số 18 năm 2015
Trang: 99-107
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-18-2015-68/
Xác định tên loài của quần thể cá chim vây vàng nhập nội nuôi tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Tác giả: Vũ Thị Hồng Nguyên, Ngô Sỹ Vân, Nguyễn Đức Tuân
Số tạp chí: 5
Trang: 76-83
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-5-2015-49/
Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá lăng chấm (Hemibagrus guttatus Lacépède, 1803) giai đoạn ương từ cá bột lên cá giống
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Tác giả: Nguyễn Đức Tuân, Khương Văn Thưởng, Nguyễn Quang Huy
Số tạp chí: 3+4
Trang: 186-191
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-3-4-2015-48/
<Đầu 1 2 3 4 5  ... Cuối>