Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết thân lá thồm lồm (Polygonum chinense L.) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm nuôi nước lợ
Date: 2017
Publisher: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Bộ Khoa học và Công nghệ (ISSN 1859-4794)
Author: Trương Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị Yến, Phạm Thị Huyền, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phạm Thị Hồng Minh, Đỗ Tiến Lâm, Trần Thị Hoài Vân, Phan Thị Vân. Tác giả liên hệ: tmhanh@ria1.org
Volume: Tập 17, Số 6, Tháng 6 năm 2017
Pages: 19-24
Language: Tiếng Việt
Link: http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2017&no=12
Xác định sự có mặt của virus đốm trắng trong thức ăn tươi sống dùng nuôi vỗ tôm bố mẹ
Date: 2017
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581)
Author: Phan Thị Vân, Phạm Thế Việt, Mai Thị Phương, Huỳnh Thị Mỹ Lệ và Trương Thị Mỹ Hạnh
Volume: Số 304 năm 2017, Tháng 1/2017
Pages: 84-88
Language: Tiếng Việt
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2017-118/
< First 1 2 3 4 5  ... Last >