Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Canthaxanthin có nguồn gốc từ vi khuẩn ưa mặn vào thức ăn đến sinh trưởng và màu sắc thịt cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020
Tác giả: Trần Thị Mai Hương, Đỗ Văn Thịnh, Cao Thị Linh Chi, Lê Văn Khôi, Đặng Việt Anh, Trần Quốc Toàn, Trần Thị Thúy Hà
Số tạp chí: 18(11)
Trang: 948-954