Kết quả nghiên cứu

leanpham
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mã vạch di truyền (DNA barcoding) trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Tuyển tập Báo cáo và poster trưng bày tham gia "Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Công nghệ sinh học trong lĩnh vực Di truyền chọn giống, công nghệ nuôi, môi trường và phòng trị bệnh thuỷ sản"
Tác giả: Trần Thị Thúy Hà, Trần Nguyễn Ái Hằng, Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Nga, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Thanh Nga, Lưu Thị Hà Giang, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Sỹ Vân