Công đoàn khối các Viện Nghiên cứu và Quản lý Nhà nước tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký kết Giao ước thi đua năm 2017

Ngày 28/11/2016, tại Đà Lạt, Công đoàn Khối các Viện Nghiên cứu và Quản lý Nhà nước trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016, ký kết Giao ước thi đua năm 2017.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Thủy - Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ NN&PTNT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, đồng chí Bùi Thế Đạt - Ủy viên  BCH, Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, cùng toàn thể các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí phụ trách thi đua, cán bộ công đoàn chuyên trách của 14/16 đơn vị thành viên.

Chi tiết xem tại: http://www.congdoannongnghiep.org.vn/?show=viewtt&ic=3&list=1_4_17&id=978

08/12/2016