Hơn chục tấn ngao chết trắng đầm ở Hà Tĩnh

Một tuần qua, khoảng 16 tấn ngao ở Hà Tĩnh chết trắng đầm, ước tính mỗi hộ nuôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

12/04/2018