Ấn phẩm xuất bản


1. Chuyên san: "Thành tựu khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I từ năm 2000 đến nay" (Bản tóm tắt Tiếng AnhBản tóm tắt Tiếng Việt).

2. Cuốn sách: "Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I - 50 năm xây dựng và phát triển".

3. Chuyên san: " Tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ V" (Bản danh mục tên báo cáo)

4. Khoa học công nghệ trong phát triển nuôi trồng thủy sản. PGS.TS. Phan Thị Vân (Chủ biên), TS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Trần Thế Mưu. NXB Nông nghiệp, 2016
.

5. Phát triển nuôi hải sản: Thành tựu và thách thức. PGS. TS. Phan Thị Vân (Chủ biên), PGS. TS. Nguyễn Quang Huy. NXB Nông nghiệp, 2017


23/10/2013