Trung tâm chọn giống cá Rô phi - Chức năng nhiệm vụ

Xã Tam Ngọc – Huyện Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

1. Chức năng

Nghiên cứu, chọn, tạo giống cá rô phi và cá nước ngọt chất lượng cao; sản xuất cung ứng giống, bố mẹ thủy sản nước ngọt chất lượng cao; lưu trữ, bảo tồn và khai thác nguồn gen cá rô phi; phát triển công nghệ nuôi thủy sản nước ngọt; nghiên cứu khảo nghiệm, thương mại giống, thức ăn, chế phẩm sinh học và vật tư thủy sản; tư vấn chuyển giao công nghệ thủy sản.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, chọn lọc và lai tạo nhằm sản xuất cá giống cá rô phi chất lượng cao;

- Sản xuất cung ứng, xuất nhập khẩu  giống, hậu bị, bố mẹ cá rô phi và các đối tượng thủy sản nước ngọt chất lượng cao;

- Tập hợp, tuyển chọn và lưu giữ giống gốc, giống thuần, khai thác nguồn gen cá rô phi và các đối tượng thủy sản có giá trị;

- Khảo nghiệm giống mới, thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản;

- Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sản xuất giống, nuôi, dinh dưỡng thức ăn, quản lý môi trường và sức khỏe cá rô phi và thủy sản nước ngọt;

- Tư vấn, khuyến ngư, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi cá rô phi và thủy sản nước ngọt;

- Quản lí và sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Trung tâm theo quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I giao.

28/04/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày