Lịch sử phát triển


1963-1977
: Trạm Nghiên cứu cá nước ngọt

1978: Đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản nội địa

1983Chính phủ quyết định nâng cấp thành Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, tiền thân là Trạm Nghiên cứu cá nước ngọt, được thành lập từ năm 1963, với mục đích nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi các đối tượng  thủy sản nước ngọt và điều tra đánh giá nguồn lợi thuỷ sản nước ngọt. Trong suốt h
ơn 50 năm tồn tại và phát triển, Viện đã trải qua nhiều chặng đường biến đổi, vượt qua nhiều khó khăn và ngày nay trở thành một Viện đa chức năng về lĩnh vực nghiên cứu- khuyến ngư- đào tạo trong nuôi trồng thủy sản và bảo vệ nguồn lợi.

Hiện nay, tổng số viên chức, lao động của Viện là 199 ngườiĐặc điểm nổi bật là lực lượng cán bộ trẻ được đào tạo chính quy, có trình độ cao: 02 Phó Giáo sư, 57 người có trình độ tiến sỹ và thạc sỹ. Các cán bộ có trình độ từ đại học trở lên đều có thể giao dịch bằng ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng anh) trong công việc.  

Trong quá trình phát triển, Viện luôn nhận được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Sự quan tâm sát sao và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thuỷ sản và ngày nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là động lực mạnh mẽ giúp Viện vượt qua những khó khăn trong quá trình phát triển.

Mục tiêu phát triển của Viện là quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn nhằm xây dựng Viện  thành một Viện nghiên cứu khoa học công nghệ công lập tự chủ hàng đầu trong ngành.

Cuốn sách: "Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I - 50 năm xây dựng và phát triển"