Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Phân tích an toàn vệ sinh thực phẩm về vi sinh

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

Dịch vụ phân tích các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm về vi sinh trên sản phẩm động vật thủy sản và thức ăn thủy sản.

Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )