Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá còm Chitala ornata

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

-          Với những kết quả đã đạt được từ hai đề tài/dự án với sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Còm trong điều kiện nuôi ngoài miền Bắc. Quy trình được áp dụng sẽ cho các thông số kỹ thuật cao và ổn định Đối với quy trình nuôi thương phẩm: tỷ lệ sống trên 80%; năng suất trên 20 tấn/ha; cỡ cá thu hoạch đạt trên 500 g/con. Quy trình sản xuất giống: Tỷ lệ đẻ  ≥ 85%; Tỷ lệ thụ tinh ≥ 85%, Tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương  ≥ 85%; Tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống  ≥ 90%.

Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Một số hình ảnh về sản phẩm

Cá còm

Cá còm 2