Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Xác định giới tính cá rô phi

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

-          Xác định giới tính cá rô phi một cách chính xác, nhanh chóng bằng phương pháp nhuộm tiêu bản và soi trên kính khiểm vi.

-          Giúp xác định tỷ lệ rô phi đơn tính đực trong công nghệ tạo cá rô phi đơn tính đực.

Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Một số hình ảnh về sản phẩm

Xác định giới tính cá rô phi