Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Thị Phượng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02413.842383

Email: ltphuong@ria1.org