Thông tin nhân sự

Họ tên: Ngô Ngọc Ninh

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ngoninh@ria1.org