Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Ly

Học vị: Cao đẳng quản trị kinh doanh

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenly@ria1.org