Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Ngọc Khánh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Bảo tồn

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: khanh@ria1.org