Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Khắc Trường

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pktruong@ria1.org