Thông tin nhân sự

Họ tên: Tăng Thị Lành

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tanglanh@ria1.org