Thông tin nhân sự

Họ tên: Hoàng Nhật Sơn

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: hnson@ria1.org