Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Đức Tuấn

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá biển

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ductuan@ria1.org