Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Huy Hưng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi giáp xác, nhuyễn thể

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nhhung@ria1.org