Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Văn Thìn

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Bảo tồn, lưu giữ giống gốc và nguồn gen hải sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pvthin@ria1.org