Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Quang Huy

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3842960

Email: nguyen.huy@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An