Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Duy Tấn

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: duytan@ria1.org

Địa chỉ: Diễn Châu - Nghệ An