Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Văn Quân

Học vị: Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin