Thông tin nhân sự

Họ tên: Ngô Khánh Thùy Linh

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuylinh@ria1.org