Thông tin nhân sự

Họ tên: Trương Minh Thi

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Thuyền trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tmthi@ria1.org