Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Tấn Dũng

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Máy trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tandung@ria1.org