Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Chạy

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenchay@ria1.org