Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Phương

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó trưởng phòng, Thư ký Hội đồng khoa học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 04 38781084

Email: ntdphuong@ria1.org

Địa chỉ: Ao Sen - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Thông tin chi tiết: Lịch công tác: