Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tư vấn, chuyển giao công nghệ

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Mô tả chi tiết

  1. Tư vấn nuôi thủy sản theo mô hình GAP
  2. Tư vấn thiết lập công thức thức ăn thủy sản
  3. Chuyển giao công nghệ sản xuất giống các đối tượng thủy sản nước ngot, lợ và mặn. Các đối tượng đặc sản nước ngọt nghiên cứu thành công trong những năm gần đây: các Lăng chấm, cá Chiên, cá Chạch chấu, cá Anh vũ, cá Nheo
  4. Chuyển giao công nghệ sản xuất thức ăn dạng viên cho các đối tượng: Cá Rô phi, cá Lăng, cá Chiên, cá Hồi, cá Tầm

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149