Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tư vấn, thiết kế tại Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Chuyển giao Công nghệ

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Mô tả chi tiết

Tư vấn và thiết kế các công trình nuôi thủy sản, công trình sản xuất giống thủy sản

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149