Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Vật tư, thiết bị thủy sản

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng

Sản phẩm của đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Mô tả chi tiết

Cung cấp bình Weis các cỡ phục ấp trứng khử dính và trứng trôi nổi

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149