Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Dịch vụ khảo thí, khảo nghiệm

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Mô tả chi tiết

Khảo nghiệm thuốc, hóa chất, thức ăn và con giống trong nuôi trồng thủy sản

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149