Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cá rô phi đơn tính đực dòng NOVIT 4

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng

Sản phẩm của đơn vị: TT Trung tâm chọn giống cá Rô phi

Sản phẩm thuộc đề tài dự án: Phát triển sản xuất giống cá Rô phi (Oreochromis niloticus) đơn tính đực cung cấp giống đầu vụ cho các tỉnh phía Bắc

Mô tả chi tiết

Sau khi chọn giống qua 9 thế hệ, cá có tốc độ tăng trưởng cao hơn 42% so với các dòng cá nhập từ nước ngoài và, khả năng chịu lạnh tốt hơn trong điều kiện mùa đông ở miền Bắc.

Liên hệ: Trung tâm chọn giống cá Rô phi – xã Tam Ngọc – TP.Tam Kỳ - Quảng Nam.