Services & Products

Service/Product name: Cung cấp Tảo Haematococcus pluvial

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Tảo  Haematococcus pluvialis chứa nhiều astaxanthin.  Astaxanthin là 1 loại carotenoid, một nhóm sắc tố hiện diện trên một số loài thủy sản, tạo cho cơ, da và trứng thủy sản có màu vàng, cam hay đỏ…Ngoài ra các hợp chất có trong 2 loài tảo này có thể giúp kích thích khả năng kháng bệnh của cơ thể.
Cung cấp giống, tư vấn kỹ thuật nhân giống, môi trường nuôi, chiết xuất Astaxanthin và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay Phòng Môi trường – TT Quan trắc đang nuôi sinh khối và lưu giữ giống 2 loài tảo này trên môi trường thạch và lỏng.

Contacts: Lê Trọng Giao; DTDĐ:0978335799; DTCĐ:0438785748; Email:giaobio@ria1.org