Services & Products

Service/Product name: Xét nghiệm mẫu bệnh ở ĐVTS và tư vấn biện pháp phòng, trị bệnh

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Xét nghiệm mầm bệnh ở con giống, tư vấn người nuôi có thể lựa chọn con giống có chất lượng tốt
Xét nghiệm bệnh trên tôm, cá nuôi giúp đưa ra cảnh báo và tư vấn biện pháp phòng trị bệnh

Contacts: Võ Anh Tú, 0914049225, anhtu@ria1.org