Services & Products

Service/Product name: Tập huấn về các phương pháp phân tích kim loại nặng trong nước, bùn đáy và cá

Service/Product type: Tập huấn

Author: TS. Ngô Thị Thuý Hường

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description


Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp và kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong mẫu nước, bùn đáy và động vật thuỷ sản (cá, tôm, ngao, sò, cua…) cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác có nhu cầu. Các phương pháp thu thập, chuẩn bị mẫu cho phân tích kim loại nặng sẽ được đào tạo.

Liên hệ: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099, TS. Ngô Thị Thuý Hường 0914028414.