Đề tài, dự án

Đánh giá tác động của việc di giống, thuần hoá cá Tiểu bạc ở hồ chứa Thác Bà và đề xuất hướng phát triển
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hải Sơn
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu NTTS 1
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 2,050,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2009
Năm kết thúc: 2011
Địa điểm: Hồ Thác Bà – Yên Bái
Mục tiêu: Xây dựng cơ sở khoa học phục vụ di giống, thuần hóa và phát triển cá Tiểu bạc ở các hồ chứa phía Bắc
Kết quả đạt được:
  1. Xác định được loài cá Tiểu bạc tại hồ chứa Thác Bà có tên khoa học là Neosalanx tangkakeii (Wu, 1931)
  2. Cá Tiểu bạc sinh sản vào đầu mùa xuân (T12-T3 dương lich). Khi sinh sản xong cá bố mẹ chết
  3. Tỷ lệ đực/cái thay đổi từ 1,3/1 đến 3/1 vào cuối vụ sinh sản
  4. Thịt cá có giá trị dinh dưỡng cao, có đến 16 loại axit amin chiếm 19,34 trong thành phần khối lượng khô của thịt cá.
  5. Thành phần thức ăn chủ yếu của cá Tiểu bạc là DDVPD. Trong 1 ngày cá bắt mồi mạnh nhất vào khoảng 9h – 12h trưa. Cường độ bắt mồi mạnh nhất vào tháng 9-12 hàng năm. Mặc dù có sự cạnh tranh về thức ăn nhưng những cạnh tranh này không làm thu hẹp hoặc mất đi các quần đàn của các loài cá bản địa trên hồ chưa Thác Bà.
  6. Cá tiểu bạc không mang bất kỳ mầm bệnh nào gây hại đối với các loài cá bản địa ở hồ Thác Bà
  7. Khu hệ cá hồ chứa Thác Bà năm 2010 đã bắt gặp 75 loài chiếm 73,53% tổng số loài bắt gặp từ trước tới nay. Có 65 loài địa phương và 10 loài cá ngoại nhập.
  8. Sản lượng cá Tiểu bạc chiếm 1,5%-2% trong tổng sản lượng thủy sản tại hồ chứa Thác Bà.