Đề tài, dự án

Thăm dò kỹ thuật nuôi thương phẩm hầu Thái Bình Dương tại vịnh Bái Tử Long
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Cao Trường Giang
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 1,280,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2007
Năm kết thúc: 2007
Địa điểm: Quảng Ninh
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của hầu TBD nuôi tại vịnh Bái Tử Long.
  • Nghiên cứu biến động của các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống.
  • Nghiên cứu kỹ thuật nuôi.
  • Tìm hiểu bệnh thường gặp.
  • Tìm hiểu khả năng phát triển tuyến sinh dục, khả năng sinh sản nhân tạo.
Mục tiêu:
  • Nắm được tình hình nuôi và đánh giá được triển vọng phát triển nuôi thương phẩm hầu TBD tại vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh.
Kết quả đạt được:
  1. Các yếu tố môi trường theo dõi hàng ngày như: nhiệt độ, pH… trong 3 địa điểm nuôi tương đối ổn định, và trong phạm vi cho phép.
  2. Tảo silic chiếm 91,47% tổng lượng loài thực vật phù du có trong vùng nghiên cứu.
  3. Phát hiện bệnh ký sinh là nguyên nhân gây chết hầu.
  4. Điều kiện môi trường vịnh Bái Tử Long tương đối thích hợp cho hầu Thái Bình Dương nuôi thương phẩm, góp phần cải tạo, làm sạch môi trường.