Publications

leanpham
Kết quả thí nghiệm sử dụng dung dịch đệm Extender để nâng cao hiệu quả thụ tinh của sẹ cá đực giả trong sản xuất cá hồi vân (Oncorhynchus Mykiss) toàn cái
Dung dịch đệm Extender có thể được sử dụng nhằm trợ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tinh trùng so với phương pháp thụ tinh khô truyền thống, đặc biệt trong sản xuất giống cá hồi vân toàn cái bằng cá đực giả. Cá hồi vân đực giả thường có lượng tinh trùng hạn chế, không thể thu tinh và thụ tinh theo phương pháp bình thường do cấu tạo buồng sẹ của cá giả đực không có ống dẫn tinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng dung dịch Extender đã giảm được số lượng tinh trùng đưa vào thụ tinh và góp phần giảm được số lượng cá đực giả trong sản xuất cá hồi vân toàn cái. Khi sử dụng dung dịch Extender cho tỷ lệ thụ tinh trung bình đạt 96,0%, cao hơn so với phương pháp thụ tinh khô bình thường 87,7%. Ngoài ra, lượng tinh dịch sử dụng để thụ tinh giảm 1/2 so với việc thụ tinh khô nhưng vẫn đảm bảo được tỷ lệ thụ tinh cao.
Date: 2013
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
ISBN: 1859-4581
Author: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Ninh, Trần Thị Kim Chi
Volume: Chuyên đề 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu NTTS 1
Pages: 96-100
Link: http://www.ria1.org/ria1/uploads/CV/Chuyen%20san-tom%20tat-TiengViet.pdf