Nhân sự: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Họ tên: Võ Văn Bình

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vovanbinh@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Hải Sơn

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nhson@ria1.org

Họ tên: Lê Ngọc Khánh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Bảo tồn

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: khanh@ria1.org

Họ tên: Dương Thị Hằng

Học vị: Đại học kế toán

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: duongthihang@ria1.org

Họ tên: Tăng Thị Lành

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tanglanh@ria1.org

Họ tên: Phạm Khắc Trường

Học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: pktruong@ria1.org

Họ tên: Bùi Thị Én

Học vị: Đại học

Chức vụ: Nhân viên hành chính

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: enbui@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy

Học vị: Đại học

Chức vụ: Thủ quỹ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuynguyen@ria1.org

Họ tên: Ngô Khánh Thùy Linh

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuylinh@ria1.org

Họ tên: Đỗ Tiến Hòa

Học vị: Trung cấp

Chức vụ: Kỹ thuật viên nuôi trồng thủy sản

Điện thoại cố định: 0976678929

Email: tienhoa@ria1.org

<Đầu 1 2 Cuối>