Nhân sự: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Họ tên: Trần Anh Tuấn

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.6500149

Email: trananhtuan@ria1.org

Họ tên: Trần Long Phượng

Học vị: Thạc sỹ

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tlphuong@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nthoa@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Đức Thống

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenducthong@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vanhung@ria1.org

Địa chỉ: Xã Tam Sơn - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Họ tên: Đỗ Thị Ngân

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273149

Email: dtngan@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Văn thư, Thủ quỹ Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273149

Email: ntqtrang@ria1.org

Họ tên: Lê Anh Thủy

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: lathuy@ria1.org

Họ tên: Ngô Gia Trung

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trạm Trưởng trạm Mê Linh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.170400

Email: ngtrung@ria1.org

Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội

Họ tên: Ngô Ngọc Ninh

Học vị: Trung cấp nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ngoninh@ria1.org

<Đầu 1 2 3 Cuối>