Nhân sự: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Họ tên: Chu Chí Thiết

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phân viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0383.829884

Email: chithiet@ria1.org

Địa chỉ: Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Lý lịch khoa học: Download

Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Phân viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ntlthuy@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An

Họ tên: Trần Thị Lệ Hằng

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Chánh văn phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tlhang@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An

Họ tên: Phan Thị Thu Hiền

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng môi trường bệnh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: phanhien@ria1.org

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An

Họ tên: Nguyễn Văn Đức

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng Công nghệ nuôi thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vanduc@ria1.org

Địa chỉ: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Họ tên: Hoàng Thị Thanh

Học vị: Trung cấp kinh tế

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: htthanh@ria1.org

Địa chỉ: Nam Đàn - Nghệ An

Họ tên: Hồng Bá Nghĩa

Học vị: Trung cấp

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: banghia@ria1.org

Địa chỉ: TX Cửa Lò - Nghệ An

Họ tên: Lê Thị Thuý Giang

Học vị: Cử nhân bệnh học

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thuygiang@ria1.org

Địa chỉ: TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thảo

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Kế toán viên

Họ tên: Lê Duy Tấn

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: duytan@ria1.org

Địa chỉ: Diễn Châu - Nghệ An

<Đầu 1 2 Cuối>