Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Mô tả loài mới Channa cocnhayia SP. N. trong nhóm cá Chành dục thuộc giống Channa, họ Channidae ở Ninh Bình, Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Bùi Đình Đặng, Nguyễn Thị Hiên
Số tạp chí: 1
Trang: 49-57
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2015-46/
Chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh khu vực phía bắc: thực trạng và giải pháp
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Trần Long Phượng
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 105
Ảnh hưởng của thay thế bột cá bằng men bia khô trong thức ăn đến tăng trưởng của cá rô phi(Oreochromis niloticus)
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Tống Hoài Nam, Hoàng Văn Đạt, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Bích Huệ, Nguyễn Quang Huy
Số tạp chí: Chuyên đề 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu NTTS 1
Trang: 43-47
Đường link url: http://www.ria1.org/ria1/uploads/CV/Chuyen%20san-tom%20tat-TiengViet.pdf
Mô tả loài mới thuộc giống Channa scopoli, 1777(Perciformes, Channidae) được phát hiện tại Hà Nam, Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
ISBN: ISSN 1859-4581
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Bùi Đình Đặng, Nguyễn Mạnh Tiến
Số tạp chí: Chuyên đề 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu NTTS 1
Trang: 48-53
Đường link url: http://www.ria1.org/ria1/uploads/CV/Chuyen%20san-tom%20tat-TiengViet.pdf
Thử nghiệm một số loại thức ăn viên dùng nuôi thương phẩm cá lăng vàng (Mystus nemurus) trong lồng trên hồ chứa tại Yên Thành-Nghệ An
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
ISBN: 1859 - 0004
Tác giả: Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Dương Đức, Phan Gia Thanh, Tống Hoài Nam
Số tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp số 3 - Năm 2012
Trang: 411 - 417
Đường link url: http://www.hua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=26&ID_S=62
<Đầu 1 2 3 Cuối>