Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Hiệu quả của thức ăn sản xuất sinh khối trong ao đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghêu Bến tre (Meretrix lyrata) nuôi trong ao đất
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tạp chí khoa học và phát triển
Tác giả: Lê Văn Khôi
Số tạp chí: Tập 12, số 5
Trang: 690-696
Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tốc độ biến thái, sinh trưởng và tỷ lệ sống của nghêu (Meretrix lyrata) giai đoạn ấu trùng D-veliger đến giống cấp I
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Chu Chí Thiết, Nguyễn Văn Đức, Lê Thanh Ghi, Châu Hữu Trị
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 18
Ảnh hưởng của hàm lượng protein và năng lượng trong thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus) giống
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quang Huy, Ivar Lund, Chu Chí Thiết, Nguyễn Thị Lệ Thủy
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 75
Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn đến khả năng phát triển tuyến sinh dục của nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) trong điều kiện nuôi vỗ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Chu Chí Thiết, Nguyễn Bá Lương, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Xuân Thu, Trần Văn Đồng
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 28
Sơ bộ đặc điểm sinh học, hình thái học của cá cam (Seriola dumerili Risso, 1810) tại vùng ven biển miền Trung
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Nxb Nông nghiệp
Tác giả: Chu Chí Thiết, Nguyễn Dương Đức
Số tạp chí: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ V
Trang: 103
<Đầu 1 2 3 4 Cuối>