Kết quả nghiên cứu

leanpham
Lĩnh vực:
Loại kết quả nghiên cứu:
Thuộc đơn vị:
Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết thân lá thồm lồm (Polygonum chinense L.) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm nuôi nước lợ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Bộ Khoa học và Công nghệ (ISSN 1859-4794)
Tác giả: Trương Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị Yến, Phạm Thị Huyền, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phạm Thị Hồng Minh, Đỗ Tiến Lâm, Trần Thị Hoài Vân, Phan Thị Vân. Tác giả liên hệ: tmhanh@ria1.org
Số tạp chí: Tập 17, Số 6, Tháng 6 năm 2017
Trang: 19-24
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Đường link url: http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2017&no=12
Xác định sự có mặt của virus đốm trắng trong thức ăn tươi sống dùng nuôi vỗ tôm bố mẹ
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581)
Tác giả: Phan Thị Vân, Phạm Thế Việt, Mai Thị Phương, Huỳnh Thị Mỹ Lệ và Trương Thị Mỹ Hạnh
Số tạp chí: Số 304 năm 2017, Tháng 1/2017
Trang: 84-88
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-1-2017-118/
Tác dụng diệt khuẩn in vitro của dịch chiết lá trầu không ( Piper betle L.) và dịch chiết lá ổi ( Psidium guajava) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nuôi nước lợ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Đặng Thị Lụa, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Hải Hà, Trương Thị Mỹ Hạnh, Phan Thị Vân
Số tạp chí: Số 11
Trang: 92-97
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-11-2015-59/
Vai trò của vi rút ( dịch lọc) đến hiện tượng sưng vòi trên tu hài (Lutraria philippinarum Reeve, 1854) nuôi trong điều kiện môi trường khác nhau
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Tác giả: Trương Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Lụa, Phan Thị Vân
Số tạp chí: 7
Trang: 96-101
Đường link url: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-7-2015-51/
<Đầu 1 2 3 4 5  ... Cuối>