Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Xu thế phát triển nuôi trồng thuỷ sản thế giới và Việt Nam những vấn đề cần quan tâm
Date: 2003
Publisher: nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội
Author: Lê Thanh Lựu
Volume: Tuyển tập báo cáo khoa học về nuôi trồng thuỷ sản tại hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 ( 24-25/11/2003)
Pages: 15-26
Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt( tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật 20 năm (1963-1983)
Date: 1983
Publisher: nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội
Author: Lê Thanh Lựu, Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Xuân Bề
Thành tựu, thách thức, các định hướng và kiến nghị về công tác khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản
Author: Lê Thanh Lựu
Volume: Tuyển tập hội thảo toàn quốc về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản (22-23/12/2004) tại Vũng Tàu
Pages: 25-39