Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Ảnh hưởng của hàm lượng protein và lipid trong thức ăn tới sinh trưởng của cá Nhụ bốn râu (Eleutheronema tetradactylum Shaw, 1804) nuôi thương phẩm
Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNN số 15, kỳ 1 tháng 8 năm 2020
Author: Đỗ Văn Thịnh, Cao Thị Linh Chi, Trần Thế Mưu, Trần Thị Thúy Hà
Volume: 15, kỳ 1 tháng 8 năm 2020
Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Canthaxanthin có nguồn gốc từ vi khuẩn ưa mặn vào thức ăn đến sinh trưởng và màu sắc thịt cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)
Date: 2020
Publisher: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020
Author: Trần Thị Mai Hương, Đỗ Văn Thịnh, Cao Thị Linh Chi, Lê Văn Khôi, Đặng Việt Anh, Trần Quốc Toàn, Trần Thị Thúy Hà
Volume: 18(11)
Pages: 948-954
Ảnh hưởng của nguồn các bon đến động vật phù du và biofloc ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei) bằng công nghệ Copefloc
Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Author: Nguyễn Thị Biên Thùy, Trần Thị Nguyệt Minh, Đỗ Văn Thịnh, Lê Văn Khôi
Volume: kỳ 1-tháng 11/2020
Pages: 105-111
Ảnh hưởng của công nghệ Copefloc đến chất lượng an toàn sản phẩm tôm thẻ chân trắng
Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Author: Nguyễn Thị Biên Thùy, Trần Thị Nguyệt Minh, Lê Văn Khôi
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mã vạch di truyền (DNA barcoding) trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Date: 2020
Publisher: Tuyển tập Báo cáo và poster trưng bày tham gia "Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Công nghệ sinh học trong lĩnh vực Di truyền chọn giống, công nghệ nuôi, môi trường và phòng trị bệnh thuỷ sản"
Author: Trần Thị Thúy Hà, Trần Nguyễn Ái Hằng, Võ Thị Bích Thủy, Trần Thị Nga, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Hương, Vũ Thị Thanh Nga, Lưu Thị Hà Giang, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Sỹ Vân
< First 1 2 3 4 5  ... Last >